Multímetres

Blog navigation

Blog categories

Latest posts

Multímetre digital Hibok-61. VCA-VCC-ACA-ACC-OHM-hFE Ampliar

Multímetre digital Hibok-62. VCA-VCC-ACA-ACC-OHM-hFE

10377

Base imp.: 40,00 €
Amb IVA: 48,40 €

Més informació

  • Pantalla LCD 3 1/2 dígits de 24 mm
  • Tensió CC 200mV-1000V
  • Tensió CA 200mV-700V
  • Corrent CC 20µA-10A
  • Corrent CA CC 20µA-10A
  • Resistència 200?-200M?
  • Comprovador transistors (hFE) i diodes
  • Avisador acústic de continuïtat
  • Carcassa protectora