Instrumentació

A Pidiscat pots comprar material de suport per experimentació al laboratori de centres escolars, com ara balances, centrifugadores, incubadores i estufes.

Instrumentació 

A Pidiscat pots comprar material de suport per experimentació al laboratori de centres escolars, com ara balances, centrifugadores, incubadores i estufes.

Subcategories

 • Agitadors magnètics

  Un agitador magnètic és un dispositiu molt utilitzat als laboratoris i consisteix en un imant giratori o un electroimant estacionari que crea un camp magnètic giratori.

  Aquest dispositiu s'utilitza per fer una barra d'agitació, submergir en un líquid, girar ràpidament, remoure o barrejar una solució, per exemple. Un sistema d'agitació magnètica generalment inclou un sistema d'escalfament acoblat per escalfar el líquid.

 • Agitadors tubs vortex

  Un agitador de tubs vortex és un dispositiu simple que es fa servir normalment als laboratoris per barrejar petits vials de líquid. Consisteix en un motor elèctric amb l'eix de transmissió orientat verticalment unit a una peça de goma buida muntada lleugerament descentrada.

 • Autoclaus

  Un autoclau de laboratori és un equip dissenyat per crear i contenir altes temperatures necessàries per matar microorganismes en superfícies de subministraments de laboratori o en solucions.

 • Balances de laboratori

  Balances de laboratori electròniques i mecàniques. Disposem d´un ampli catàleg. La balança de laboratori es caracteritza per ser una balança química o amb fins dʻalta presició. Ja sigui amb pesatge o digital, garantim un calibratge perfecte.

 • Banys termostàtics

  Els banys termostàtics s'utilitzen per a la incubació i inactivació de cultius, l'escalfament de medis bacteriològics, el processament de reaccions químiques o per descongelar mostres congelades en laboratoris de recerca, laboratoris estàndar i especials que s'ocupen de la medicina, la ciència i la indústria.

 • Bombes de buit

  Les bombes de buit són dispositius mecànics que permeten l'eliminació de molècules d'aire i gas d'una àrea segellada per crear una àrea desproveïda d'aire i / o gas. Generalment, la seva finalitat és netejar i segellar. Les bombes de buit vénen en variants humides o seques depenent del mitjà que es bombegi a través d'elles.

 • Centrifugadores

  Una centrifugadora de laboratori és un instrument impulsat per un rotor dissenyat per separar mostres líquides a altes velocitats. La rotació de la centrifugadora indueix una acceleració centrípeta i separa les substàncies en funció de la densitat.

 • Conductímetres laboratori

  Un conductímetre mesura la capacitat d'una solució aquosa per transportar corrent elèctric.

 • Desionitzadors

 • Espectrofotòmetres

  Els espectrofotómetres s'utilitzen per mesurar la concentració d'una substncia coneguda en una solució. Ho fan passant una llum a través de la substància i mesurant la intensitat de la llum en funció. Els espectrofotòmetres són equips importants als laboratoris de proves de química, física, bioquímica, clínics i de materials.

   

 • Estufes de laboratori

  Una estufa de laboratori garanteix un assecat amb l'aire i la temperatura controlades. En l'esterilització i en l'assecament, la temperatura és molt important, els nostres productes garanteixen precisió en els usos de l'aire del forn. Serveixen per gran varietat de materials i objectes com el vidre, pipetes o assajos.

   

 • Mesuradors de gas

  Els mesuradors de CO2 serveixen per advertir òpticament o acústicament quan el contingut de diòxid de carboni és crític. A més, depenent del model, el mesurador de diòxid de carboni admet la funció de commutació de relés quan s'excedeix un valor ajustat.

   

 • Mesuradors multiparamètrics laboratori

  Mitjançant els mesuradors multiparamétrics de laboratori pot mesurar el pH, la concentració d'ions, la conductivitat, l'oxígen dissolt i la temperatura amb un sol mesurador potent.

 • Oscil·loscopis

  Un oscil·loscopi és un instrument que mostra gràficament senyals elèctrics i com aquests senyals canvien amb el temps. Mesura aquests senyals connectant-se amb un sensor, que és un dispositiu que crea un senyal elèctric en resposta a estímuls físics com ara el so, la llum i la calor.

 • Oxímetres OD

  Els oxímetres OD o oxímetres de pulsació són una prova no invasiva que mesura el nivell de saturació d'oxígen de la sang. Poden detectar ràpidament fins i tot petits canvis en els nivells d'oxígen.

 • pH-metres de laboratori

  Venda de PHmetres de laboratori. Els nostres mesuradors de temperatura poden ser de sobretaula i de butxaca. Cada mesurador i els seus elèctrodes són de gran qualitat i garanteixen una perfecta conductivitat de rang. Un aparell indispensable per a analitzadors o testeres de qualsevol rang dins de la indústria química.

 • Plaques i mantes calefactores

  Les plaques i mantes calefactores per a laboratori s'utilitzen per escalfar o temperar líquids orgànics col·locats en bullidors de reacció, matrassos de fons rodó o recipients de reacció rellevants necessaris pel procés d'ebullició, evaporació i destilació.

   

 • Polarímetres

  Un polarímetre és un instrument científic que s'utilitza per mesurar l'angle de rotació causat pel pas de llum polaritzada a través d'una substància activa.

 • Refractòmetres de laboratori

  Un refractòmetre és un aparell de laboratori que s'utilitza per mesurar l'índex de refracció de gasos, líquids i sólids translúcids. Són comúment utilitzats per determinar la composició química de substàncies. Estan molt presents en laboratoris industrials i clínics.

   

 • Solucions elèctrodes

  Les solucions d'elèctrodes s'utilitzen per assegurar un bon rendiment dels elèctrodes pH i ORP. Gràcies a aquest emmagatzematge d'elèctrodes en pH, s'aconsegueix mantenir la membrana del vidre ben hidratada, a més de garantir el bon funcionament i les lectures precises dels aparells.

 • Tamisadores. Tamisos

  Un tamís és un instrument que es fa servir per mesurar la mida de les partícules. En la forma més comuna, consisteix en una pantalla de filferro teixit, amb obertures quadrades, muntada rígidament en un marc de metall cilíndric poc profund.

 • Termobalances humitat

  La termobalança per a la humitat s'utilitza per determinar el contingut d'humitat de gairebé totes les substàncies i també proporciona el pes de la mostra després de l'assecat.

 • Turbidímetres

  Els turbidímetres s'utilitzen per mesurar la claredat relativa d'un fluid mesurant la quantitat de llum dispersa per partícules suspeses en una mostra de fluid.

 • Enviament gratuït des de 100€ + IVA
 • Satisfacció garantida al 100%
 • Lliurament en 24 - 72 h (dies laborables)
 • Des de 1998 al vostre servei