P-01 Ciències naturals

Blog navigation

Blog categories

Latest posts

P-01 Ciències naturals 

A Pidiscat pots escollir entre una gran varietat de material relacionat amb l'estudi de les ciènces naturals, tant cònsoles d'adqusició de dades Easysense com material fungible: portaobjectes, cobreobjectes,  estereoscopis, lupes de mà o bé prismàtics
Avís legal
Política de privacitat
Política de cookies
Condicions de contractació