P-01 Ciències naturals

Blog navigation

Blog categories

Latest posts

P-01 Ciències naturals  

A Pidiscat pots escollir entre una gran varietat de material relacionat amb l'estudi de les ciènces naturals, tant cònsoles d'adqusició de dades Easysense com material fungible: portaobjectes, cobreobjectes,  estereoscopis, lupes de mà o bé prismàtics
A Pidiscat pots escollir entre una gran varietat de material relacionat amb l'estudi de les ciènces naturals, tant cònsoles d'adqusició de dades Easysense com material fungible: portaobjectes, cobreobjectes,  estereoscopis, lupes de mà o bé prismàtics
PIDISCAT ha estat beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional l'objectiu del qual és millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes, i gràcies al qual ha Dinamitzat les xarxes socials. Aquesta acció ha tingut lloc durant l'any 2019 i primer trimestre de 2020. Per a aquest motiu, ha comptat amb el suport del programa TICCámaras de la Cambra de Barcelona.


Avís legal
Política de privacitat
Política de cookies
Condicions de contractació