Multímetres

Blog navigation

Blog categories

Latest posts

Multímetre digital Hibok-60. VCA-VCC-ACC-OHM-hFE Ampliar

Multímetre digital DH-108. VCA-VCC-ACC-OHM-hFE

10374

Base imp.: 14,00 €
Amb IVA: 16,94 €

Més informació

  • Pantalla LCD 3 1/2 dígits de 15 mm
  • Tensió CC 200mV-600V
  • Tensió CA 200V-600V
  • Corrent CC 2µA-10A
  • Resistència 200?-2M?
  • Prova transistors hFE
  • Prova diodes
  • Indicació acústica de continuïtat