PRODUCTES

Blog navigation

Blog categories

Latest posts

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ


INFORMACIÓ PRÈVIA AL PROCÉS CONTRACTUAL

La present pàgina web  http://www.pidiscat.cat/ és propietat de PIDISCAT, S.L. amb CIF B-61700381 i adreça fiscal a  C/ ÀLABA, 61  2º 4ª  (08005)  BARCELONA, actuant comercialment sota la marca PIDISCAT.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre PIDISCAT, S.L. i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris,  la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d’abril de 2016, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la  Informació i de Comerç Electrònic.

PIDISCAT, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, PIDISCAT, S.L. es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions  Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuns.

L’objecte de la pàgina web és la venda de material científic i de laboratori per a centres educatius de Catalunya, País Valencià i Illes Balears.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Així mateix, vostè pot subscriure's al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits productes o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de PIDISCAT, S.L. i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra tenda online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra online.  Pot  accedir  a l'apartat corresponent pel registre en la mateixa  web.  De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d’abril de 2016, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, PIDISCAT, S.L. informa els usuaris que les dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïts en un sistema de tractament sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades d’aquestes. Així mateix, PIDISCAT, S.L.  informa  de la possibilitat  d'exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió (dret a l’oblit), portabilitat i oposició mitjançant un escrit a la nostra  adreça C/ ÀLABA, 61  2º 4ª  (08005)  BARCELONA o a través del correu electrònic info@pidiscat.cat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra haurà d'identificar-se amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats.  Aquestes  dades  no  seran  públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencialment  i  responsablement  la  identitat  i  contrasenya  obtingudes  en el registre  com a client, no podent cedir-les a un altre.

Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, a la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només en un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra, el client rebrà una confirmació d’aquesta, per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, posi's en contacte amb PIDISCAT, S.L. en el telèfon d'atenció al client 93 285 31 21o mitjançant el correu electrònic info@pidiscat.cat.

Tots els continguts de la web estan en espanyol i català.

El client, en rebre el producte a l'adreça de lliurament facilitat, rebrà una factura o còpia de la comanda.

OFERTA I VIGÈNCIA

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa d’aquesta.

En  compliment  de la normativa  vigent  PIDISCAT, S.L. ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, PIDISCAT, S.L. es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquesta. D'aquesta forma, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i a qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DELS PRODUCTES

Els productes oferts en la nostra tenda online, incorporen una fotografia i les característiques essencials d’aquesta, aquesta és la informació obtinguda del mateix fabricador. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. En les característiques s'identifica el mateix.

GARANTIES

Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor d’aquest.  PIDISCAT, S.L.  disposa  d’un servei de post venda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint-se a l'establiment de PIDISCAT, S.L., al servei de post venda, per correu electrònic a info@pidiscat.cat o als punts establerts pel mateix proveïdor. En cas de dubte podrà dirigir-se al telèfon   d'atenció  al  client 93 285 31 21  o mitjançant el correu electrònic: info@pidiscat.cat.

PREUS

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros, tant sense IVA com amb IVA (4%, 10% i 21%, segons la tipologia d’article), per tal d’evitar confusions i facilitar la comprensió als nostres clients. Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria.

DESPESES D’ENTREGA I TRANSPORT

PIDISCAT, S.L.  realitza  enviaments a la  PENÍNSULA i ILLES  BALEARS.

Els ports d’enviament són gratuïts per a comandes superiors a 90,00 € + IVA (120,00 € + IVA per a les Illes Balears). En cas contrari, els ports són de 6,00 € +IVA (10,00 €  + IVA per a les Illes Balears).

També hi ha l’opció de recollir gratuïtament la comanda a la botiga de PIDISCAT (C/ Àlaba, 61 2n 4a. - Barcelona).

FORMES DE PAGAMENT I EXECUCIÓ DE LA COMANDA

El client podrà abonar l'import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d'indicar la seva elecció:

  •         Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancaris es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat a la  tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de PIDISCAT, S.L.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el nombre de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del nombre imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l'import d'una compra hagués estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el nombre d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i re abono en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hauria exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec,   aquell   quedarà   obligat   enfront de  PIDISCAT, S.L.   al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

  •      Transferència Bancària

En seleccionar la transferència bancària rebrà, juntament amb la confirmació de la seva comanda, un e-mail amb les dades bancàries de PIDISCAT, S.L.

És molt important que en realitzar la transferència indiqui en l'assumpte el nombre de comanda, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació de la comanda per poder validar-ho.

Si ho desitja, pot enviar-nos el justificant de la transferència per e-mail a info@pidiscat.cat. Però en qualsevol cas, no es considerarà efectiu la comanda fins que el nostre departament d'administració no tingui confirmació bancària de la   transferència.

Recordar-li que el pagament s'ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d'Espanya, és molt important que  en ordenar la  transferència  comuniqui  sempre  al seu banc  fer-se  càrrec  de les  comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. De no ser així, PIDISCAT, S.L. podria paralitzar l'enviament de la seva comanda al no rebre la quantitat íntegra d’aquesta.

Les possibles comissions de canvi i bancàries són a càrrec del client.

  •      Pagament Domiciliat

Si ja és client nostre i no és la seva primera compra, pot seleccionar aquesta forma de pagament i PIDISCAT, S.L. li passarà un càrrec per banc al número de compte que ja ens hi ha fet constar per a tal efecte.

Si encara no és client nostre o és la seva primera compra, i vol usar aquesta modalitat de pagament, posi's en contacte amb nosaltres a través del nostre email:  info@pidiscat.cat o del nostre telèfon d'atenció al client.

  •      Paypal

Permet enviar pagaments a Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. Paypal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als quals no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Més informació a Paypal. http://www.pidiscat.cat/.
 

LLIURAMENT DE LA COMANDA

La major part dels nostres productes estan en estoc al nostre magatzem i per això podem oferir uns terminis de lliurament de 24/72 hores. Excepcionalment per a alguns productes el termini d’entrega pot ser d’aproximadament 1 setmana.

DISPONIBILITAT DE LA COMANDA

La disponibilitat dels productes oferts per PIDISCAT, S.L. pot variar  en  funció  de  la demanda  dels  clients.  Malgrat que PIDISCAT, S.L. actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponiblitat, PIDISCAT, S.L. al moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho notificarà al client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no  superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. PIDISCAT, S.L.  podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per PIDISCAT, S.L. dins d'aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lada. En el cas que PIDISCAT, S.L. no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

DRET DE DESISTIMENT, DEVOLUCIONS I RECLAMACIONS

El comprador disposarà d'un termini mínim de catorze dies naturals per desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L'exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant  notificació  a través de comunicació  telefònica al 93 285 31 21, dirigint-se  al  correu  electrònic  info@pidiscat.cat,  remetent el seu escrit a la nostra adreça postal C/ ÀLABA, 61  2º 4ª  (08005)  BARCELONA, o bé a través del formulari de desistiment.

Segons l'establert l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós  de     la Llei General per a la Defensa  dels Consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

-    La devolució

El client haurà de retornar o lliurar directament el producte a PIDISCAT, S.L., a l'adreça C/ ÀLABA, 61  2º 4ª  (08005)  BARCELONA, sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S'entendrà complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.

El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte.

En tot cas, els productes a retornar hauran d'estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que per evitar problemes en el transport, s'asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Una vegada rebut/s, verificarem el seu estat. Al moment en què comprovem que tant el/els article/s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a retornar els diners abonats.
 

-    Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats pel client, sempre que no s'hagi disposat el contrari. PIDISCAT, S.L. podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució d’aquests, segons que condició es compleixi primer.

En cas de retard injustificat per part de PIDISCAT, S.L., respecte a la  devolució de les sumes abonades, el client  podrà reclamar el doble  de les  sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els quals excedeixi d'aquesta quantitat.

-    Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, est tindrà dret a la devolució del producte, informant a PIDISCAT, S.L. del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost pel client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

PIDISCAT, S.L. es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un nou d'acord amb condicions acceptades al moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de PIDISCAT, S.L.  situat en C/ ÀLABA, 61  2º 4ª  (08005)  BARCELONA o a través del correu electrònic info@pidiscat.cat.

JURISDICCIÓ

Així mateix, PIDISCAT, S.L. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència  sobre aquest tema.    PIDISCAT, S.L.      el seu domicili  a Barcelona, Espanya.
PIDISCAT ha estat beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional l'objectiu del qual és millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes, i gràcies al qual ha Dinamitzat les xarxes socials. Aquesta acció ha tingut lloc durant l'any 2019 i primer trimestre de 2020. Per a aquest motiu, ha comptat amb el suport del programa TICCámaras de la Cambra de Barcelona.


Avís legal
Política de privacitat
Política de cookies
Condicions de contractació