PRODUCTES

Blog navigation

Blog categories

Latest posts

AVIS LEGAL


Pidiscat.cat es un domini d'Internet del qual té la titularitat Pidiscat, S.L. amb CIF B61700381, i domicili a Barcelona, Carrer Àlaba, 61, 2n 4a (08005)


Ús del lloc

L'ús del lloc Web implica la expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d'aquelles particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc Web. Pidiscat es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús així com qualsevol altres condicions particulars.

Propietat intel.lectual sobre els continguts del lloc Web

Tots els elements que formen el lloc Web, així com la seva estructura, disseny i codi font de la mateixa, són titularitat de Pidiscat i estan protegits per la normativa de propietat intel.lectual i industrial. Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d'aquest lloc Web, així com la seva modificació i/o distribució sense citar el seu origen o sol.licitar prèviament autorització. Pidiscat no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc Web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari. 

Links

Els enllaços continguts en aquest lloc Web poden dirigir a continguts Web de tercers externs a Pidiscat. Pidiscat no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer als esmentats llocs, que, a efectes de Pidiscat, tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre Pidiscat i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. 


POLÍTICA DE PRIVACITAT


En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, de 13 de desembre de 1999, l'informem que les dades personals aportades seran incorporades als fitxers de Pidiscat amb la finalitat de dur a terme la gestió administrativa i comercial de la relació que ens uneix. Així mateix, ens autoritza a enviar-li comunicacions comercials dels nostres serveis que puguin ser del seu interès. Aquesta autorització podrà ser revocada per vostè en qualsevol moment. 

Així mateix, vostè podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició dirigint-se per escrit a Pidiscat amb domicili a Barcelona, Carrer Àlaba, 61, 2n 4a 08005 Barcelona.