Estacions meteorològiques

Blog navigation

Blog categories

Latest posts

Estació meteorològica digital TFA-1077. Sensors exteriors remots

10188

Base imp.: 93,00 €
Amb IVA: 112,53 €

Més informació

  • Baròmetre mbar
  • Higròmetre interior-exterior
  • Termòmetre interior-exterior
  • Penell
  • Anemòmetre
  • Pluviòmetre


PIDISCAT ha estat beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional l'objectiu del qual és millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes, i gràcies al qual ha Dinamitzat les xarxes socials. Aquesta acció ha tingut lloc durant l'any 2019 i primer trimestre de 2020. Per a aquest motiu, ha comptat amb el suport del programa TICCámaras de la Cambra de Barcelona.


Avís legal
Política de privacitat
Política de cookies
Condicions de contractació