P-11 Material auxiliar

Blog navigation

Blog categories

Latest posts

P-11 Material auxiliar  

Pidiscat ofereix material auxiliar com ara escovillons, gradetes, papers filtre, etc. destinat al suport de l'aprenentatge i experimentació de les ciències en centres educatius.
Pidiscat ofereix material auxiliar com ara escovillons, gradetes, papers filtre, etc. destinat al suport de l'aprenentatge i experimentació de les ciències en centres educatius.
PIDISCAT ha estat beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional l'objectiu del qual és millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes, i gràcies al qual ha Dinamitzat les xarxes socials. Aquesta acció ha tingut lloc durant l'any 2019 i primer trimestre de 2020. Per a aquest motiu, ha comptat amb el suport del programa TICCámaras de la Cambra de Barcelona.


Avís legal
Política de privacitat
Política de cookies
Condicions de contractació