Picnòmetres

Blog navigation

Blog categories

Latest posts

Picnòmetre densitats de líquids Gay-Lussac. Capacitat 50 ml Ampliar

Picnòmetre densitats de líquids Gay-Lussac. Capacitat 50 ml

12383

Base imp.: 11,00 €
Amb IVA: 13,31 €PIDISCAT ha estat beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional l'objectiu del qual és millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes, i gràcies al qual ha Dinamitzat les xarxes socials. Aquesta acció ha tingut lloc durant l'any 2019 i primer trimestre de 2020. Per a aquest motiu, ha comptat amb el suport del programa TICCámaras de la Cambra de Barcelona.


Avís legal
Política de privacitat
Política de cookies
Condicions de contractació