Picnòmetres

Picnòmetre densitats de líquids Gay-Lussac. Capacitat 100 ml Ampliar

Picnòmetre densitats de líquids Gay-Lussac. Capacitat 100 ml

12384

Base imp.: 14,00 €
Amb IVA: 16,94 €