Estacions meteorològiques

Blog navigation

Blog categories

Latest posts

Estació meteorològica digital TFA-1095. Sensors exteriors remots

10189

Base imp.: 166,00 €
Amb IVA: 200,86 €

Més informació

  • Baròmetre mbar
  • Higròmetre interior-exterior
  • Termòmetre interior-exterior
  • Penell
  • Anemòmetre
  • Pluviòmetre
  • Memòria 200 registres