Estacions meteorològiques

Estació meteorològica digital TFA-1077. Sensors exteriors remots

10188

Base imp.: 100,00 €
Amb IVA: 121,00 €

Més informació

  • Baròmetre mbar
  • Higròmetre interior-exterior
  • Termòmetre interior-exterior
  • Penell
  • Anemòmetre
  • Pluviòmetre