Dinamòmetres precisió

Dinamòmetre Precisió transparent. Força 15 newtons en 0'15 N Ampliar

Dinamòmetre Precisió transparent. Força 15 newtons en 0'15 N

10302

Base imp.: 10,00 €
Amb IVA: 12,10 €