Dinamòmetres precisió

Dinamòmetre Precisió transparent. Força 5 newtons en 0'05 N Ampliar

Dinamòmetre Precisió transparent. Força 5 newtons en 0'05 N

10300

Base imp.: 10,00 €
Amb IVA: 12,10 €