Dinamòmetres precisió

Dinamòmetre Precisió transparent. Força 2 newtons en 0'02 N Ampliar

Dinamòmetre Precisió transparent. Força 2 newtons en 0'02 N

10298

Base imp.: 10,00 €
Amb IVA: 12,10 €